วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พึงใช้ร่างกายในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงใช้ร่างกายในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
590730_11_ปกิณกะธรรมพึงใช้ร่างกายในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3