วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๕๙)

๑๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมถวายทาน
590719_03_ปกิณกะธรรมถวายทาน.mp3