วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๕๙)

๑๙ ก.ค.๕๙-ปกิณกะธรรมความเป็นมาของพระพุทธเจ้า
590719_05_ปกิณกะธรรมความเป็นมาของพระพุทธเจ้า.mp3