วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การรักษาอารมณ์สมาบัติ๘ต้องอาศัยกำลังใจเข้มแข็ง(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการรักษาอารมณ์สมาบัติ๘ต้องอาศัยกำลังใจเข้มแข็ง
590723_06_ปกิณกะธรรมการรักษาอารมณ์สมาบัติ๘ต้องอาศัยกำลังใจเข้มแข็ง.mp3