วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วางกำลังใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานในวันเข้าพรรษา(เทศน์ ๒๐ ก.ค. ๕๙)

๒๐ ก.ค. ๕๙-เทศน์วางกำลังใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานในวันเข้าพรรษา
590720_02_เทศน์วางกำลังใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานในวันเข้าพรรษา.mp3