วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ค. ๕๙)

๒๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
590724_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3