วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พึงใช้กำลังใจในทานศีลเนกขัมมะ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงใช้กำลังใจในทานศีลเนกขัมมะ
590718_08_ปกิณกะธรรมพึงใช้กำลังใจในทานศีลเนกขัมมะ.mp3