วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วัตรปฏิบัติเพื่อมรรคผลในพรหมวิหาร๔อัปปมัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๕๙)

๒๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเพื่อมรรคผลในพรหมวิหาร๔อัปปมัญญา
590722_03_ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเพื่อมรรคผลในพรหมวิหาร๔อัปปมัญญา.mp3