วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มรรคผลเกิดในปัจจุบันอารมณ์(เทศน์ ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-เทศน์มรรคผลเกิดในปัจจุบันอารมณ์
590730_03_เทศน์มรรคผลเกิดในปัจจุบันอารมณ์.mp3