วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอ(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๕๙)

๑๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอ
590719_08_ปกิณกะธรรมการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอ.mp3