วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สวดพระปริตรเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๕๙)

๑๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสวดพระปริตรเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
590719_07_ปกิณกะธรรมสวดพระปริตรเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3