วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สมาบัติ๘(กรรมฐาน ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-กรรมฐานสมาบัติ๘
590723_05_กรรมฐานสมาบัติ๘.mp3