วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การเห็นความสุขต่างกัน(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความสุขต่างกัน
590716_09_คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความสุขต่างกัน.mp3