วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การถวายทานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระพุทธศาสนา
590718_03_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระพุทธศาสนา.mp3