วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ค. ๕๙)

๑๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ
590710_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3