วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๕๙)

๑๗ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590717_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3