วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การฝึกสมาธิและใช้ผลของสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกสมาธิและใช้ผลของสมาธิ
590716_03_ปกิณกะธรรมการฝึกสมาธิและใช้ผลของสมาธิ.mp3