วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พุทธานุสสติเป็นอารมณ์ในวันอาสาฬหบูชา(เทศน์ ๑๙ ก.ค. ๕๙)

๑๙ ก.ค. ๕๙-เทศน์พุทธานุสสติเป็นอารมณ์ในวันอาสาฬหบูชา
590719_02_เทศน์พุทธานุสสติเป็นอารมณ์ในวันอาสาฬหบูชา.mp3