วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
590723_07_ปกิณกะธรรมบารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้.mp3