วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทานที่มีความตั้งใจแล้วผลจะเกิดตามนั้น(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทานที่มีความตั้งใจแล้วผลจะเกิดตามนั้น
590731_04_ปกิณกะธรรมทานที่มีความตั้งใจแล้วผลจะเกิดตามนั้น.mp3