วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทานที่ตั้งจิตไปนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ค. ๕๙)

๒๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทานที่ตั้งจิตไปนิพพาน
590724_01_ปกิณกะธรรมทานที่ตั้งจิตไปนิพพาน.mp3