วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พรในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรในการถวายทาน
590730_01_ปกิณกะธรรมพรในการถวายทาน.mp3