วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พึงยึดแนวทางปฏิบัติมิใช่ปฏิเวธ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงยึดแนวทางปฏิบัติมิใช่ปฏิเวธ
590716_05_ปกิณกะธรรมพึงยึดแนวทางปฏิบัติมิใช่ปฏิเวธ.mp3