วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การทำบุญที่ทำให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๕๙)

๑๗ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำบุญที่ทำให้เกิดปัญญา
590717_06_ปกิณกะธรรมการทำบุญที่ทำให้เกิดปัญญา.mp3