วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ความเมตตาของพระแม่ธรณี(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๕๙)

๑๗ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระแม่ธรณี
590717_09_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระแม่ธรณี.mp3