วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทำความดีร่วมกันอย่าขาดมุทิตา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีร่วมกันอย่าขาดมุทิตา
590723_10_ปกิณกะธรรมทำความดีร่วมกันอย่าขาดมุทิตา.mp3