วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ผลของการตักบาตร(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลของการตักบาตร
590731_08_ปกิณกะธรรมผลของการตักบาตร.mp3