วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พึงใช้ผลของสมาธิเพื่อละความชั่ว(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงใช้ผลของสมาธิเพื่อละความชั่ว
590716_12_ปกิณกะธรรมพึงใช้ผลของสมาธิเพื่อละความชั่ว.mp3