วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สติที่สมบูรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๕๙)

๑๗ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสติที่สมบูรณ์
590717_07_ปกิณกะธรรมสติที่สมบูรณ์.mp3