วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โลกนี้คือธรรมอันว่างอย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมโลกนี้คือธรรมอันว่างอย่างยิ่ง
590718_07_ปกิณกะธรรมโลกนี้คือธรรมอันว่างอย่างยิ่ง.mp3