วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ร่างกายเป็นของไม่แน่แต่คติต้องแน่(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ค. ๕๙)

๒๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นของไม่แน่แต่คติต้องแน่
590724_04_ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นของไม่แน่แต่คติต้องแน่.mp3