วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ความชั่วดูที่เจตนา(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๕๙)

๑๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความชั่วดูที่เจตนา
590719_06_ปกิณกะธรรมความชั่วดูที่เจตนา.mp3