วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทบทวนการปฏิบัติ(กรรมฐาน ๒๔ ก.ค. ๕๙)

๒๔ ก.ค. ๕๙-กรรมฐานทบทวนการปฏิบัติ
590724_06_กรรมฐานทบทวนการปฏิบัติ.mp3