วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมเร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ
590730_08_ปกิณกะธรรมเร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3