วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตั้งจิตรับพรในการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมตั้งจิตรับพรในการให้ทาน
590731_01_ปกิณกะธรรมตั้งจิตรับพรในการให้ทาน.mp3