วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เรา(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เรา
590730_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เรา.mp3