วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การใคร่ครวญให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๕๙)

๒๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญให้เกิดปัญญา
590720_08_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญให้เกิดปัญญา.mp3