วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การทรงจาคานุสสติเป็นอารมณ์ทำให้สติสมบูรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๕๙)

๑๗ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทรงจาคานุสสติเป็นอารมณ์ทำให้สติสมบูรณ์
590717_05_ปกิณกะธรรมการทรงจาคานุสสติเป็นอารมณ์ทำให้สติสมบูรณ์.mp3