วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๕๙)

๑๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
590719_04_ปกิณกะธรรมการระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3