วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัย(เทศน์ ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-เทศน์วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัย
590731_03_เทศน์วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัย.mp3