วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พึงทำอารมณ์ให้ถึงที่สุดคือพระนิพพานก่อนถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงทำอารมณ์ให้ถึงที่สุดคือพระนิพพานก่อนถวายทาน
590718_04_ปกิณกะธรรมพึงทำอารมณ์ให้ถึงที่สุดคือพระนิพพานก่อนถวายทาน.mp3