วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปฏิบัติให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังบุญ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๕๙)

๒๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฏิบัติให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังบุญ
590720_03_ปกิณกะธรรมปฏิบัติให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังบุญ.mp3