วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เมตตาต้องเป็นไปตามกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมเมตตาต้องเป็นไปตามกฎธรรมดา
590718_06_ปกิณกะธรรมเมตตาต้องเป็นไปตามกฎธรรมดา.mp3