วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

งานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนามีผลกับมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ค. ๕๙)

๑๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนามีผลกับมรรคผล
590710_06_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนามีผลกับมรรคผล.mp3