วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การยอมรับกฎแห่งกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ค. ๕๙)

๑๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎแห่งกรรม
590710_05_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎแห่งกรรม.mp3