วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บุญการฟังเทศน์เป็นบุญใหญ่(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ค. ๕๙)

๑๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุญการฟังเทศน์เป็นบุญใหญ่
590710_04_ปกิณกะธรรมบุญการฟังเทศน์เป็นบุญใหญ่.mp3