วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การยอมรับกฎธรรมดาด้วยการรักษาศีล(เทศน์ ๑๐ ก.ค. ๕๙)

๑๐ ก.ค. ๕๙-เทศน์การยอมรับกฎธรรมดาด้วยการรักษาศีล
590710_03_เทศน์การยอมรับกฎธรรมดาด้วยการรักษาศีล.mp3