วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บัณฑิตย่อมไม่ถือภาระร่างกายเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติเพื่อมรรคผล(เทศน์ ๑๘ ก.พ. ๖๐)

๑๘ ก.พ. ๖๐-เทศน์บัณฑิตย่อมไม่ถือภาระร่างกายเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
600218_03_เทศน์บัณฑิตย่อมไม่ถือภาระร่างกายเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3