วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
600211_11_ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา.mp3