วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การฝึกอภิญญา(กรรมฐาน ๕ ก.พ. ๖๐)

๕ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานการฝึกอภิญญา
600205_05_กรรมฐานการฝึกอภิญญา.mp3